poniedziałek, 5 października 2015

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w roku szkolnym 2015/2016

W tym roku szkolnym uczniowie mogą skorzystać 
z następujących form pomocy psychologiczno -pedagogicznej:

v     zajęcia rozwijające uzdolnienia
v     zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze
v     asystentura
v     zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
v     zajęcia logopedyczne
v     zajęcia socjoterapeutyczne i o charakterze   psychoedukacyjnym
v     inne zajęcia o charakterze terapeutycznym
v     zajęcia grupy słuchowej dla uczniów klas I
v    porady i konsultacje dla Uczniów
v    porady i konsultacje dla Rodziców

Zajęcia grupy słuchowej

Są to zajęcia usprawniające percepcję słuchową. 
Percepcja słuchowa to zdolność do odbioru dźwięków - ich rozpoznawania, różnicowania oraz interpretowania przez odniesienie do poprzednich doświadczeń.
Zajęcia polegają na ćwiczeniu: 
- umiejętności rozpoznawania i różnicowania dźwięków,
- analizy i syntezy słuchowej
- pamięci słuchowej
Deficyt percepcji słuchowej może utrudniać nabywanie ważnych umiejętności – czytania, pisania, mowy – jej rozumienia i poprawnego artykułowania dźwięków. 
Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia trudności w tym zakresie, warto ćwiczyć z dzieckiem.


Opis powyższych zajęć znajduje się:
http://pomoc-psychologiczno-pedagogiczna.blogspot.com/2014/10/formy-pomocy-psychologiczno.html

Jak to z tym internetem było ...


O czym każdy Rodzic wiedzieć powinien.

Komputer, Internet to nauka, rozrywka, zabawa. Daje wiele możliwości rozwijając, ucząc i bawiąc. Racjonalne korzystanie z dobrodziejstw technologicznych wpływa na każdego młodego człowieka. Co zatem, jeśli wykorzystamy je w niewłaściwy sposób?

Zagrożenia płynące z Internetu:

ü  kontakt z niebezpiecznymi treściami,                           
ü  kontakty z niebezpiecznymi osobami,
ü  uzależnienie od Internetu,
ü  przemoc rówieśnicza (cyberprzemoc).

Niebezpieczne treści

Dzieci korzystające z Internetu narażone są na kontakt z materiałami, które mogą mieć szkodliwy wpływ na ich psychikę. Do niebezpiecznych treści zalicza się filmy, zdjęcia lub teksty o charakterze pornograficznym, prezentujące przemoc, promujące niezdrowe postawy i zachowania, tj. używki, anoreksja, rasizm, uczestnictwo w sektach itp.

Niebezpieczne kontakty

Zdecydowana większość młodych internautów korzysta z komunikatorów, czatów i portali społecznościowych. Dzieci zawierają w ten sposób nowe znajomości, co naraża je na możliwość kontaktów z niebezpiecznymi osobami. Przez swoją niewiedzę i łatwowierność młodzi internauci niejednokrotnie stają się ofiarami przestępstw z użyciem sieci: oszustw, wyłudzeń, włamań komputerowych i innych. Dzieci często podają obcym w sieci prywatne informacje oraz umawiają się z osobami poznanymi w Internecie na spotkania w rzeczywistym świecie.
O internetowych znajomościach dzieci często nie informują nikogo, udając się na nie w pojedynkę lub z inną osobą nieletnią. Jest to szczególnie niebezpieczne w związku z coraz częstszym uwodzeniem dzieci w sieci.

Uzależnienie od Internetu i telefonu komórkowego

Zjawisko uzależnienia od sieci wydaje się być związane przede wszystkim z grami sieciowymi, które w ostatnim czasie cieszą się wśród dzieci i młodzieży olbrzymią popularnością. W Polsce z Internetu korzysta większość dzieci. Dzieci te spędzają w sieci coraz więcej czasu. Osoby uzależnione od Sieci prawie cały czas spędzają przed komputerem, co powoduje, że po prostu zaczyna go brakować na inne sprawy – naukę, obowiązki, odpoczynek, życie rodzinne czy kontakty towarzyskie. Pojawia się tu również obsesyjne myślenie, a nawet sny o tym, co może zdarzyć się w Internecie, a także napady niekontrolowanej złości i agresji lub depresja przy próbach ograniczania korzystania z Internetu lub telefonu komórkowego.

 Cyberprzemoc

Cyberprzemoc to przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Technologie te to głównie Internet oraz telefony komórkowe. Specyfika Internetu i telefonów komórkowych powoduje, że nawet pozornie błahe akty cyberprzemocy stanowią dla ich ofiar poważny problem, z którym często nie potrafią sobie poradzić. Problem cyberprzemocy w oczywisty sposób dotyczy szkół. W klasie, szatni, czy na boisku szkolnym dochodzi do aktów przemocy z użyciem telefonów komórkowych lub Internetu. Coraz częściej też „tradycyjne” konflikty rówieśnicze ze szkoły przenoszą się do sieci.
Bardzo ważną rolę w przeciwdziałaniu cyberprzemocy pełni najbliższe otoczenie dziecka. Każde dziecko, które doświadczało cyberprzemocy – ofiara, sprawca i świadek potrzebują reakcji ze strony dorosłych. Muszą usłyszeć, że cyberprzemoc jest krzywdzeniem kogoś. Nie jest żartem działanie, które powoduje czyjeś cierpienie. Dorośli powinni także informować o konsekwencjach, które grożą sprawcom przemocy, oraz sugerować reakcje ze strony dzieci – świadków sytuacji.
W przypadku cyberprzemocy dostępne są dwie drogi ochrony prawnej: karna i cywilna. Jest to istotne rozróżnienie ze względu na fakt, iż mnogość możliwości działań przemocowych przy użyciu nowych technologii powoduje, że przestępstwa zawarte w Kodeksie karnym nie obejmują ich swoim zakresem. W związku z tym, w niektórych przypadkach, niemożliwe jest skierowanie sprawy do postępowania karnego (zgłoszenia, jako przestępstwa). W takich sytuacjach konieczne jest posłużenie się drogą cywilną, czyli drogą roszczeń odszkodowawczych.

 Formy cyberprzemocy
 • wykorzystanie czyjegoś wizerunku
umieszczenie w Internecie bez czyjejś wiedzy lub wbrew woli zdjęcia lub filmu przedstawiającego kogoś; rozesłanie zdjęcia przedstawiającego kogoś lub filmiku z czyimś udziałem mailem, telefonem komórkowym
 • zniesławienie, znieważenie
wszelkie zachowania uwłaczające czyjejś godności, stanowiące przejaw lekceważenia oraz pogardy; pomówienie (oszczerstwo) o takie postępowanie lub właściwości, które mogą daną osobę poniżyć w opinii publicznej; wypowiadanie pod czyimś adresem znieważających wulgaryzmów lub epitetów
 • włamania
włamania na konto mailowe, profil w serwisie społecznościowym i każde miejsce strzeżone hasłem lub innym zabezpieczeniem w celu uzyskania jakichś informacji; włamanie oraz wprowadzanie zmian typu: zmiana hasła, zmiany w treści czy w wyglądzie strony/profilu, dodanie lub usunięcie zdjęć, niszczenie, uszkadzanie, podszywanie się pod kogoś
 • groźby
grożenie komuś popełnieniem przestępstwa (np. pozbawieniem życia, pobiciem) przez Internet lub telefon komórkowy; kierowanie do dziecka, za pomocą narzędzi dostępnych w Internecie, gróźb w celu zmuszenia go do określonego działania w taki sposób, że groźba ta wzbudza obawę, że zostanie popełniona
 • wulgaryzmy
używanie w Internecie w miejscach dostępnych powszechnie wulgarnych zwrotów; umieszczenie w Internecie nieprzyzwoitego zdjęcia, rysunku, obrazu
 • nękanie
złośliwe niepokojenie jakiejś osoby poprzez wykorzystanie Internetu; wielokrotne powtarzanie jakiegoś działania w Internecie skierowanego na jakąś osobę wbrew jej woli

Co możesz zrobić?

Cyberprzemoc może przytrafić się KAŻDEMU, również Twojemu dziecku. Cyberprzemoc nie musi mieć logicznej przyczyny. Pomóż dziecku zrozumieć, że to nie ono jest odpowiedzialne za tę sytuację. Odpowiada za nią sprawca.
Dziecko, które staje się ofiarą cyberprzemocy, często czuje się osamotnione i bezradne wobec działań swoich rówieśników. Często boi się i wstydzi tego, co mu się przytrafiło. Nie potrafi sobie poradzić z nową, trudną sytuacją i silnymi emocjami, które temu towarzyszą. Porozmawiaj z dzieckiem i dowiedz się, co się dzieje. Postaraj się zdobyć jak najwięcej informacji na temat jego problemu. Postaraj się dowiedzieć, kim jest sprawca – Twoje dziecko może tego nie wiedzieć. Wspólnie zastanówcie się, co można zrobić w tej sytuacji. Poszukaj psychologicznej pomocy dla dziecka. Skontaktuj się z profesjonalistami – pomocy możesz szukać u konsultantów Helpline.org.pl (tel. 0 800 100 100). Zabezpiecz dowody cyberprzemocy. Zachowaj wszystkie wiadomości, filmy, zdjęcia i informacje dotyczące sprawy. Skontaktuj się ze szkołą. Wspólnie z pedagogiem, dyrektorem szkoły spróbujcie ustalić możliwości działania.
Rozmawiaj z dzieckiem na temat cyberprzemocy. Poinformuj je o tym, jak unikać takich sytuacji oraz jak ewentualnie na nie reagować. Przekaż dziecku, by nigdy nie krzywdziło swoich rówieśników w sieci oraz żeby nie pozostawało obojętne wobec krzywdy innych i zawsze zgłaszało dorosłym zaobserwowane przypadki cyberprzemocy.

10 Porad dla rodziców dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci
 1. Odkrywaj Internet razem z dzieckiem.
Bądź osobą, która zapozna dziecko z Internetem. Spróbujcie znaleźć strony, które mogą zainteresować Wasze pociechy.
 1. Naucz dziecko zasad bezpieczeństwa w Internecie.
Uczul dziecko na niebezpieczeństwa związane z nawiązywaniem nowych znajomości w Internecie. Podkreśl, że nie można ufać osobom poznanym w sieci, ani też wierzyć we wszystko, co o sobie mówią. Ostrzeż dziecko przed ludźmi, którzy mogą chcieć zrobić im krzywdę. Rozmawiaj z dzieckiem o zagrożeniach czyhających w Internecie i sposobach ich unikania.
 1. Rozmawiaj z dziećmi o ryzyku umawiania się na spotkania z osobami poznanymi w Sieci.
Dorośli powinni zrozumieć, że dzięki Internetowi dzieci mogą nawiązywać przyjaźnie. Jednakże spotykanie się z nieznajomymi poznanymi w Sieci może okazać się bardzo niebezpieczne. Dzieci muszą mieć świadomość, że mogą spotykać się z nieznajomymi wyłącznie po uzyskanej zgodzie rodziców i zawsze w towarzystwie dorosłych.
 1. Naucz swoje dziecko ostrożności przy podawaniu swoich prywatnych danych.
Dostęp do wielu stron internetowych przeznaczonych dla najmłodszych wymaga podania prywatnych danych. Ważne jest, aby dziecko wiedziało, że podając takie informacje, zawsze musi zapytać o zgodę swoich rodziców. Dziecko powinno zdawać sobie sprawę z niebezpieczeństw, jakie może przynieść podanie swoich danych osobowych. Ustal z nim, żeby nigdy nie podawało przypadkowym osobom swojego imienia, nazwiska, adresu i numeru telefonu.
 1. Naucz dziecko krytycznego podejścia do informacji przeczytanych w Sieci.
Wiele dzieci używa Internetu w celu rozwinięcia swoich zainteresowań i rozszerzenia wiedzy potrzebnej w szkole. Młodzi internauci powinni być świadomi, że nie wszystkie znalezione w Sieci informacje są wiarygodne. Naucz dziecko, że trzeba weryfikować znalezione w Internecie treści, korzystając z innych dostępnych źródeł (książki, słowniki).
 1. Bądź wyrozumiały dla swojego dziecka.
Często zdarza się, że dzieci przypadkowo znajdują się na stronach adresowanych do dorosłych. Bywa, że w obawie przed karą boją się do tego przyznać. Ważne, żeby dziecko Ci ufało i mówiło o tego typu sytuacjach; by wiedziało, że zawsze, kiedy poczuje się niezręcznie, coś je zawstydzi lub przestraszy, może się do Ciebie zwrócić.
 1. Zgłaszaj nielegalne i szkodliwe treści.
Wszyscy musimy wziąć odpowiedzialność za niewłaściwe czy nielegalne treści w Internecie. Nasze działania w tym względzie pomogą likwidować demoralizujące treści. Nielegalne treści można zgłaszać na policję lub do współpracującego z nią punktu kontaktowego (www.dyzurnet.pl)
 1. Zapoznaj dziecko z kodeksem dobrego zachowania w Internecie.
Przypomnij dzieciom o zasadach dobrego wychowania w każdej dziedzinie. Uświadom, że Internet nie służy do krzywdzenia innych, i że często coś, co dla jednych jest głupim żartem, dla kogoś innego może być dramatycznym przeżyciem.
 1. Poznaj sposoby korzystania z Internetu przez Twoje dziecko.
Przyjrzyj się jak Twoje dziecko korzysta z Internetu, jakie strony przegląda, jak zachowuje się w Sieci i ile spędza czasu w Internecie. Staraj się poznać znajomych, z którymi dziecko koresponduje za pośrednictwem Internetu. Ustalcie zasady korzystania z Sieci oraz sposoby postępowania w nietypowych sytuacjach.
 1. Pamiętaj, że pozytywne strony Internetu przeważają nad jego negatywnymi stronami.
Internet jest źródłem wiedzy i rozrywki. Pozwól swojemu dziecku w świadomy i bezpieczny sposób w pełni korzystać z oferowanego przez Sieć bogactwa.


środa, 17 grudnia 2014

Opinia o uczniu

Drodzy Rodzice.

Co zrobić, aby otrzymać opinię o swoim dziecku?

W celu przedłożenia w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej lub innej poradni bądź instytucji, potrzebujecie Państwo opinię o swoim dziecku, należy złożyć podanie w sekretariacie Szkoły według wzoru. Link zamieszczony poniżej.


kliknij, aby pobrać dokument:

wzór podania
wtorek, 14 października 2014

Pliki do pobrania dla nauczycieli

Koleżanki i koledzy,


Poniższy link zawiera wzór karty informacyjnej o uczniu, którą wypełniamy na prośbę Rodziców kierujących dziecko na badania do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2.


http://1drv.ms/1vscUby wzór karty informacyjnej o uczniu
Drodzy Rodzice,

Mowa jest jedną z ważniejszych form aktywności każdego człowieka. Pozwala zdobywać wiedzę, informacje, kształtuje relacje społeczne, umożliwia precyzyjne porozumiewanie się. Stwarza możliwości komunikowania swoich myśli, poglądów, potrzeb i upodobań. 
Pamiętając o tym, że mowa nie jest umiejętnością wrodzoną, lecz nabywamy ją od najmłodszych lat drogą naśladownictwa powtarzając usłyszane dźwięki, wyrazy potem zdania starajmy się dbać o poprawność językową naszych pociech.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z prostego zestawu ćwiczeń usprawniających mowę, aby kształtować ją u dzieci w okresie jej rozwoju, doskonaląc ją i usprawniając w zaciszu domowym.

Proponowany zestaw ćwiczeń jest tylko narzędziem usprawniającym aparat mowy. 
Należy pamiętać, że wadę wymowy powinien korygować specjalista - logopeda.


Kliknij poniższy link, aby pobrać.

http://1drv.ms/1Da0bvk  zestaw ćwiczeń logopedycznych

http://1drv.ms/1sQQG1V ćwiczenia oddechowe dla uczniów starszych

niedziela, 12 października 2014

Formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej w roku szkolnym 2014/2015

W roku szkolnym 2014 / 2015 w naszej Szkole oferujemy Uczniom i Rodzicom 
wiele form pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

W zakresie oddziaływań wobec ucznia, który z tej pomocy powinien korzystać uwzględniamy:

1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia.


Jest to forma, dzięki której Uczeń może rozwijać swoje zdolności i zainteresowania. Oferujemy szeroki wachlarz kółek zainteresowań. W ramach zajęć dydaktycznych łączymy obszary edukacji formalnej (dydaktyka), nieformalnej i pozaformalnej (uzdolnienia i upodobania uczniów), jako przyszłość edukacji. Celebrujemy osiągnięcia naszych Uczniów, stawiamy wysokie wymagania.


2. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze.


Celem tych zajęć jest wyrównywanie szans edukacyjnych Uczniów mających trudności w uczeniu się. Odbywają się raz w tygodniu w małych grupach przedmiotowych liczących około 10 osób.

3. Asystentura.


W czasie zajęć dydaktycznych Uczniowie potrzebujący wsparcia korzystają z obecności drugiego nauczyciela obecnego na wybranych zajęciach dydaktycznych. Dzięki takiej formie pomocy uczniowie nie są obciążeni dodatkowymi godzinami pracy poza zajęciami edukacyjnymi.


4. Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne. 


Organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się, czyli z dysleksją rozwojową: w formie dysleksji, dysortografii lub dysgrafii. Liczba uczestników na zajęciach nie może być większa niż 5 uczniów,
Zajęcia prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej,
godzina zajęć trwa 60 minut – w uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą być prowadzone w czasie krótszym niż 60 minut, przy zachowaniu ustalonego dla ucznia łącznego czasu tych zajęć.


5. Zajęcia logopedyczne.

Zajęcia mające na celu kształtowanie właściwej mowy w okresie jej rozwoju i jej doskonaleniu w późniejszym okresie, a także o usuwanie różnego rodzaju wad i zaburzeń mowy.
Do zadań logopedii należą:
kształtowanie prawidłowej mowy w szkole, czyli dbanie o jej prawidłowy i jak najlepszy rozwój pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym, doskonalenie mowy już ukształtowanej,
usuwanie wad mowy, nauczanie mowy (mówienia i rozumienia) w wypadku jej braku lub utraty,
usuwanie zaburzeń głosu, usuwanie trudności w czytaniu i pisaniu.


6. Zajęcia socjoterapeutyczne i o charakterze psychoedukacyjnym.Socjoterapia to świadoma aktywność profesjonalna polegająca na operowaniu środkami psychologicznymi w celu udzielenia pomocy osobom cierpiącym lub poszukującym własnej drogi rozwoju społecznego, osobistego lub zawodowego. Zalicza się ją do procesów korekcyjnych o charakterze leczniczym, adresowanych do dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania, zaburzeniami emocjonalnymi lub innymi kłopotliwymi zachowaniami. Socjoterapia ma postać ustrukturalizowanych spotkań grupowych, które służą realizacji celów terapeutycznych, edukacyjnych i rozwojowych.

Psychoedukacja w pedagogice jest środkiem przy wszelkiego typu trudnościach wychowawczych czy też trudnościach zachowania w kontaktach społecznych. 
Ma na celu przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania człowieka w różnych okolicznościach życiowych i warunkach społecznych. Dzięki zdobytej wiedzy na temat trudności napotykanych w życiu możliwe jest zmniejszenie poczucia lęku oraz znalezienie dogodnych rozwiązań. Może być również przydatna w celach edukacyjnych, jak na przykład kursy szybkiego czytania czy zajęcia wspomagające rozwój. Psychoedukacja jest zwykle prowadzona w formie zajęć grupowych przy wykorzystaniu aktywnych technik uczenia się jak warsztaty i dyskusje oraz wykłady.


7. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym.


Do tej grupy pomocy możemy zaliczyć wszystkie inne zajęcia odbywające się na terenie Szkoły takie jak gimnastyka korekcyjna, warsztaty i spotkania organizowane dla Uczniów w ciągu roku szkolnego.


8. Porady i konsultacje dla Uczniów.


Jest to forma indywidualnych kontaktów z psychologiem lub pedagogiem szkolnym realizowana w miarę potrzeb i w sytuacjach kryzysowych mająca na celu rozwiązanie sytuacji trudnych dla Uczniów.


9. Porady i konsultacje dla Rodziców.


Indywidualna forma wsparcia dla Rodziców, którzy potrzebują pomocy w sytuacjach kryzysowych oraz codziennej pracy z dzieckiem.

poniedziałek, 26 sierpnia 2013

Zmiany dotyczące pomocy psychologiczno - pedagogicznej w roku szkolnym 2013 / 2014


Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Akty prawne
lNa podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne zorganizowane w szkołach podstawowych, zwane dalej „przedszkolami”, szkoły i placówki udzielają uczniom uczęszczającym do przedszkoli, szkół i placówek, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej i organizują tę pomoc na zasadach określonych w rozporządzeniu. 

Istota pomocy psychologiczno – pedagogicznej
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu, szkole i placówce polega na:
l - rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia
l - rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:

     1) z niepełnosprawności;
2)     2) z niedostosowania społecznego;
3)     3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4)     4) ze szczególnych uzdolnień;
5)     5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
6)     6) z zaburzeń komunikacji językowej;
7)     7) z choroby przewlekłej;
8)     8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
9)     9) z niepowodzeń edukacyjnych;
10)    10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem        spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
11)    11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska    edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 

Warunki
l1. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole  i placówce jest dobrowolne i nieodpłatne. 
l2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola, szkoły i placówki. 

Współpraca
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
1) - rodzicami uczniów;
2) - poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, zwanymi dalej    „poradniami”;
3) - placówkami doskonalenia nauczycieli;
4) - innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
5) - organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

Inicjatywa
lPomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce jest udzielana z inicjatywy:
1) - ucznia;
2) - rodziców ucznia;
3) - dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki;
4) - nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;
5) - pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;
6) - poradni;
7) - asystenta edukacji romskiej;
8) - pomocy nauczyciela;
9) - pracownika socjalnego;
10) - asystenta rodziny;
11) - kuratora sądowego.

Formy
lW szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz
w formie:
1) - klas terapeutycznych;
2) - zajęć rozwijających uzdolnienia;
3) - zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
4) - zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz      innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
5) - warsztatów;
6) - porad i konsultacji.

lW przedszkolu i placówce pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy
z uczniem oraz w formie:
1) - zajęć rozwijających uzdolnienia;
2) - zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz  innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
3) - porad i konsultacji.

Adresaci
W przedszkolu, szkole i placówce pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana:
1) - rodzicom uczniów
2) - nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

Formy, sposoby
l 1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.
l
l 2. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5.
l 3. Zajęcia logopedyczne - liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4.
l
l 4. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym - liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.

Czas
l - godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut
l
l - godzina zajęć specjalistycznych – 60 minut

Zadania nauczycieli
l1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą
1) - nauczyciele,
2) - wychowawcy grup wychowawczych,
3) - specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.
l
l2. Rozpoznawanie:
1) - potrzeb rozwojowych i edukacyjne oraz indywidualnych możliwości psychofizyczne uczniów,
2) - zainteresowań i uzdolnień.
l3. Prowadzenie:
1) - w przedszkolu – obserwacji pedagogicznej zakończonej analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);
2) - w szkole – obserwacji pedagogicznej, w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającej na celu rozpoznanie u uczniów:
a)  1) trudności w uczeniu się, w tym – w przypadku uczniów klas I–III szkoły podstawowej – ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się
b)  2) szczególnych uzdolnień;
c)
3) - porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

Sposoby
lW przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, odpowiednio nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym:
1) - wychowawcę klasy;

Zadania wychowawcy
l - planuje (czerwiec – pomoc od września)
l - koordynuje
l - udziela uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
l - ustala:
1)   1) formy udzielania tej pomocy,
2)   2) okres ich udzielania
3)   3) wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. 
l - współpracuje z:
1)   1) rodzicami
2)   2) nauczycielami
3)   3) specjalistami
4)   4) poradnią
5)   5) innymi osobami

lW przypadku, gdy uczeń był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, innej szkole lub placówce, wychowawca klasy lub dyrektor planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uwzględnia wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem, zawarte w dokumentacji prowadzonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Orzeczenia
 - IPET (indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny)bez zmian

Powiadomienia
l - O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia – ustna informacja.
l
l - IPET – pisemna informacja.

Wsparcie
lWsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

Ważne 
l1. Do końca roku szkolnego 2012 / 2013 oryginał karty indywidualnych potrzeb ucznia założonej dla ucznia przed dniem wejścia w życie rozporządzenia przekazuje się rodzicom ucznia lub pełnoletniemu uczniowi.
l2. W dokumentacji badań i czynności uzupełniających, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 5 ustawy, pozostaje kopia karty.

Procedury
 opinia/ orzeczenie                                                    wstępna analiza    
sekretariat                                                                 pedagog psycholog

konsultacje                                                              konsultacje
pedagog /psycholog - wychowawca                           wychowawca - nauczyciele

ustalenie pomocy                                                    informacja zgoda
pedagog /psycholog - wychowawca                           rodzic

pomoc dla ucznia
l

Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487).
l
l

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.